email mobielagenda mobiel

Header2

 

EINDE VAN DE COMPAGNONSVAARDERS

 
 In februari 2022 is tijdens een algemene ledenvergadering door de koorleden besloten een punt te zetten achter ruim 20 jaar zingen. Een afnemend ledental en de langdurige coronamaatregelen hebben ertoe bijgedragen dat het bestaansrecht qua bezetting en kwaliteit was weggevallen.

Op 22 april 2022 zijn de leden met hun partners voor de laatste keer bij elkaar gekomen om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen van het koor en van elkaar.

Wij hebben met elkaar teruggekeken op een mooie tijd, waarin het plezier in zingen en de gezelligheid onderling de essentie vormden van ons bestaan.

Het is goed zo, met dank aan iedereen die ons koor een warm hart heeft toegedragen.